කොණ්ඩෙ ගොතපු කොණ්ඩ කැවුම්

කොණ්ඩෙ ගොතපු කොණ්ඩ කැවුම්

කැවුම් කන්න ඉතින් අවුරුදු උදාව වෙනකම් ඉන්න ඕනි කියලා එකක් නෑනෙ. ඉතින් අද උදේ කන්න කැවුමක් ගන්නකොට අහඹු ලෙස මේක හමු උනේ. බලන්නකො ලංකාවෙ කැවුමුත් ෆැෂන් කරනවා වගේ දැන්.මෙයා දැන් ඉන්නෙ කොහෙද කියන්න ඕනි නෑනෙ.