මාතෘකාව දැක්ක ගමන් යම් කෙනෙක් කියන්න ඉඩ තියෙනවා ” ඕක හිතන්න දෙයක්ද, ම‍ට ඩොමේන් එකකුත් තියෙනවා, හොස්ටිනුත් තියෙනවා, ඒකෙන් ම‍ට ඕන තරම් ඊ මේල් ගිණුම් හදාගන්නත් පුළුවන්” කියලා. හැබැයි පොඩ්ඩක් හිතන්න.

 • වෙබ් හොස්ටින් කරන කෙනා හිටි ගමන් අතුරුදන් උනොත්?
 • වෙන හේතුවක‍ටවත් කවදා හරි සර්වර් එක මාරු කරන්න වුනොත් ?

වැ‍ඩේ ‍ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඊට ව‍ඩා හොඳ නැද්ද වෙන දන්න කියන තැනක ඊ මේල් ‍හොස්ට් කලොත්? 🙂

හරි මේකට අපිට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් ‍සේවා කීපයක් ති‍යෙනවා.

 • සරලව Gmail සමඟ තමන්ගේම ගිණුම භාවිතය
 • ගූගල් ඇප්ස්
 • Windows Live Admin Center
 • Maillier.com (මේක මම නම් භාවිතා කරලා නැහැ)

සරලව Gmail සමඟ තමන්ගේම ගිණුම භාවිතය

Using Gmail "Check using POP3"

Using Gmail "Check using POP3"

Gmail settings වල  Check using POP3 කියන එකෙන් තමන්ගෙ ඩොමේන් එකට අදාලව හදාගෙන තියෙන ඊ මේල් ගිණුම් Gmail හරහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගිණුම් 5ක් දක්වා එකතු කරගන්න පුළුවන් මේක‍ට. මේක සරලව කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. පෞද්ගලික ඩොමේන් එකකට ඒ හොඳටම ඇති.

ගූගල් ඇප්ස්

ගූගල් ඇප්ස් වලින් ඊට එහා දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. Google Apps Standard Edition නොමිලේ දෙන සේවාවක්. ඊ මේල් ගිණුම් 50ක් දක්වා ‍නොමිලේ ලබා දෙනවා.

http://www.google.com/apps/intl/en/group/index.html

Google Apps Standard Version

Google Apps Standard Version

 • සාමාන්‍ය Gmail ගිණුමක වගේ 7GB + ඉඩක්
 • ඇමුණුම් වල ප්‍රමාණ‍ය උපරිම වශයෙන් 25 MB
 • එක ගිණුමකින් දිනක‍‍ට ඊ මේල් යවන්න පුළුවන් උපරිම බාහිර ලිපින ගණන 500ක්

මේකෙන් තියෙන තව වාසියක් තමා Google වල තවත් ව‍ටිනා සේවා කිහිපයක්ම ලබාගන්න පුළුවන වීම.

 • Calendar
 • Chat
 • Docs
 • Sites

තමයි එම සේවාවන්.

මෙන්න Admin Panel එක

Google Apps administration panel

Google Apps administration panel

Windows Live Admin Center

මේකෙදි ඊ මේල් ගිණුම් 500ක් දක්වා ‍නොමිලේ දෙනවා. මදි නම් තව ඉල්ලන එකයි ඇත්තෙ. මම දැකපු හොඳම Customer Service එක තමා මෙයාලගෙ Customer Service එක.

Live Admin Center

Live Admin Center

https://domains.live.com/

Windows live ID භාවිතා වෙන ඕනි තැනක මේ හදාගන්න ID එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදා : MSN Chat

Maillier.com

මේක මම නම් භාවිතා කරලා නැහැ කියලා කීවානේ. පෙනුමෙ හැටියට ප්‍රසිද්ධ Open Source Web Mail Application එකක් පාවිච්චි කරන්නෙ. වැඩිය සීමාත් නෑ ව‍‍ගේ.

කල්පනා කරලා සුදුසු ‍දේ තෝරා ගන්න.

Windows Live Admin Center


3 Comments

Darshana · March 1, 2010 at 8:40 am

අහා වැදගත් ලිපියකින්ම වැඩෙ පටන් අරගත්ත එක නියමයි. ඉස්සරහට අපිටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි නෙ… 😀

Sanjaya · March 1, 2010 at 7:44 pm

🙂

මාධව · March 2, 2010 at 7:58 pm

technical blog එකක් වගේ……
සෑහෙන ප්‍රයෝජනවවත් වෙයි වගේ……..

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *