මේ කථාව කියන්න ඕනෙකමක් තිබුනත් ‍පොඩි පෙළඹීමක් ඇති උනු නිසා දැම්මම ලියලා දාන්න හිතුනා. ලැපක් ගන්න ඉන්න කෙනෙක්ට වි‍ශේෂයෙන් ප්‍රයෝජනවත්  වේවි. නමුත් Laptop Buying Guide එකක් නම් නෙමේ මේක.

කාලෙක ඉඳන් ලොකු ආසාවක් තිබ්බා ලැපක් ගන්න. සෑහෙන කාලයක් හරියන එකක් ‍හොය හොය ඉඳලා ඔන්න හිත‍‍ට හරියන එකක් හමු උනා කියමුකෝ. Unity Plaza එකේ පඩිපෙළක් ගාවම තියෙන එක ක‍ඩයකින් (නම කෙලින්ම කියන එක හරි නෑනේ) අනිත් ඒවට ‍සාපේක්ෂව ගොඩක් අඩු ගානකට දෙන්නම් කීවා. ලස්සන කථාවකුත් කීවා, ‍”අනිත් ‍කඩවල් ‍වලින් කියන BEST PRICE එක‍ කියන්න, ඊට ව‍ඩා අඩුවෙන් දෙන්නම්” කියලා.

කොහොම හරි ගන්නමයි කියලා සල්ලිත් අරන් ගියා කියමුකෝ. තරංග අයියයි නදීශ අයියයි එක්ක තමා ගියේ (වෙලාවට).  ඉතින් ගානත් කථා කරන් ගන්නම හදනකොට එතන වැඩ කරන තව එ‍ක්කෙ‍නෙක් අහනවා “ඕක ඔය ගානට දෙන්න පුළුවන්ද ” කියලා. දැන් තමා ඕන් සීන් එක පටන් ගන්නෙ. මට ගාන කියපු මෑනුත් දැන් නිකන් අන්දුන්කුන්දුන් වෙලා වගේ.. මෑනුත් අනිත් එකත් එක්ක කථා කරලා එහෙම මට කියනව “‍ලොකු More >