මේක පොඩි පහේ සමීක්ෂණයක්. හැමෝම ටික වෙලාවක් මිඩංගු කරලා සහභාගී වෙන්න.මේකෙදි ප්‍රශ්න කීපයක් අහනවා ඕගොල්ලො වෙබ් අඩවියකින් බ‍ලාපොරොත්තු වන දේවල් සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් පුළුවන් උපරිමයෙන් උත්තර දෙන්න.

Survey

මේකෙදි දැනට තියෙන වෙබ් අඩවි වලින් ඔබ බලාපොරොත්තු වන දේවල් ගැන මෙන්ම අනාගතේ එන ‍‍වෙබ් අඩවියක තිබුනොත් හොඳයි කියල හිතෙන දේවල් ගැනත් සඳහන් කරන්න.

ඉංග්‍රීසි, සිංහල (යුනිකෝඩ්), හා සිංග්ලිෂ් (SMS යවද්දි අපි පාවිච්චි කරන්නෙ) වලින් උත්තර දෙන්න. කොටින් කීවොත් සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය වලින් කැමති විදියකට උත්තර දෙන්න.

මෙන්න ලින්ක් එක

http://survey.usermaxonline.com

බො‍හොම ස්තුතියි!