මාතෘකාව දැක්ක ගමන් යම් කෙනෙක් කියන්න ඉඩ තියෙනවා ” ඕක හිතන්න දෙයක්ද, ම‍ට ඩොමේන් එකකුත් තියෙනවා, හොස්ටිනුත් තියෙනවා, ඒකෙන් ම‍ට ඕන තරම් ඊ මේල් ගිණුම් හදාගන්නත් පුළුවන්” කියලා. හැබැයි පොඩ්ඩක් හිතන්න.

  • වෙබ් හොස්ටින් කරන කෙනා හිටි ගමන් අතුරුදන් උනොත්?
  • වෙන හේතුවක‍ටවත් කවදා හරි සර්වර් එක මාරු කරන්න වුනොත් ?

වැ‍ඩේ ‍ටිකක් අමාරු වෙනවා. ඊට ව‍ඩා හොඳ නැද්ද වෙන දන්න කියන තැනක ඊ මේල් ‍හොස්ට් කලොත්?

හරි මේකට අපිට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් ‍සේවා කීපයක් ති‍යෙනවා.

  • සරලව Gmail සමඟ තමන්ගේම ගිණුම භාවිතය
  • ගූගල් ඇප්ස්
  • Windows Live Admin Center
  • Maillier.com (මේක මම නම් භාවිතා කරලා නැහැ)

සරලව Gmail සමඟ තමන්ගේම ගිණුම භාවිතය

Using Gmail "Check using POP3"

Gmail settings වල  Check using POP3 කියන එකෙන් තමන්ගෙ ඩොමේන් එකට අදාලව හදාගෙන තියෙන ඊ මේල් ගිණුම් Gmail හරහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ගිණුම් 5ක් දක්වා එකතු කරගන්න පුළුවන් මේක‍ට. මේක සරලව කරගන්න පුළුවන් දෙයක්. More >