මගේ බ්ලොග් අඩවියට පැමිනි ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනිමි.

සෑහෙන කාලෙක ඉඳන් තිබ්බ ආසාවක් මේක. හැබැයි ඒ කාලෙ ඉඳන්ම මට ඕනි උනේ කරන්නන් වාලේ බ්ලොග් එකක් නොකර අර්ථවත් යමක් කරන්නයි. සමහරු අහයි ඇයි මෙව්වර පරක්කු උනේ කියලත්. කොහොමහරි ඔන්න මම ඒ වැඩේට අත ගැහුවා කියමුකෝ.

ඉතින් ඔන්න ඹ්ගොල්‍ලො හැමෝගෙම උදව් ඕනි මේක සාර්ථක කරගන්න. මම හිතනවා ආධුනික ම‍ට ලොකු සහයෝගයක් ලැබෙයි කියලා ප්‍රවීන ඔබෙන්….

I welcome you all to my blog “Sanjaya’s Open Diary”

Even though I had the idea of making a blog for myself a long time before I wanted to make it somewhat different. So dear friends, I need the support of you all to make this a successful one. Please be kind enough to leave a comment in my posts here.  They will help be a great help for me to give you something better in the future….